საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

თანამშრომლობა

სექა გაწევრიანებულია საქართველოს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციაში;

თანამშრომლობს “Acts Georgia”სთან.“ 

გაწევრიანებულია საქართველოს ჯანდაცვის პროფესიონალთა ალიანსში თამბაქოს კონტროლისათვის” რომელიც შეიქმნა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივით.

სექამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეორე გამოფენა ფორუმში. თბილისი მაისი 2007 წ.

სექა მზად არის ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ პირთან და ორგანიზაციასთან.

დიდი მადლობა ფარმაკოლოგიურ  კომპანიებს, რომლებიც ხელს უწყობენ  საქართველოს ექიმებს პროფესიულ განვითარებაში  და აქტიურად გვეხმარებიან   სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციების ჩატარებაში.