საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

სექაში გაწევრიანება

სექაში გაწევრიანებულია მედიცინის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 150-ზე მეტი ექიმი, როგორც თბილისიდან ისე კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონებიდან. მათ შორის ბევრია კლინიკების, განყოფილებების ხელმძღვანელები, მედიცინის დოქტორები, პროფესორები; საქართველოში ცნობილი ექიმები.

სექა-ში გაწევრიანება შეუძლია ყველა მომუშავე, დროებით უმუშევარი, და/ან პენსიონერი ექიმი ქალი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში.

რას ვთავაზობთ ჩვენს წევრებს სექაში გაწევრიანების შემთხვევაში?

      ასოციაციის წევრებს ექნებათ რეგულარული შეხვედრები მინიმუმ -კვარტალში ერთხელ.

  შეხვედრებზე სექას წევრებს ექნებათ საშუალება  გაცვალონ  ინფორმაცია  თავიანთი აქტიობის,  სამედიცინო სიახლეების,  დაგეგმილი ღონისძიებების, მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული იდეების და სურვილების  შესახებ. 

 სექა ეცდება შეძლებისდაგვარად დახმარება გაუწიოს რეგიონალურ ფილიალებს თავიანთ  საქმიანობაში. 

    სექა ატარებდა და მომავალშიც ჩაატარებს  უსგ პროგრამის ფარგლებში აკრედიტირებულ კონფერენციებს,  რომელზეც დასწრების შემთხვევაში, ექიმები მიიღებენ  შესაბამის  კრედიტ ქულებს. 

   სექას წევრებს ექნებათ საშუალება  ჩაატარონ უსგ პროგრამის ფარგლებში აკრედიტირებული  ტრენინგები და გააკეთონ  შესაბამისი მოხსენებები. 

 სექას წევრებისთვის   უსგ პროგრამის ფარგლებში  აკრეტირებულ კონფერენციებში  მონაწილეობა იქნება შეღავათიანი პირობებით.  

   სექა სისტემატურად აწყობს სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციებს როგორც თბილისში ისე- საქართველოს სხვადსხვა რეგიონებში.  აღნიშნულ კონფერნციებზე    დასწრების  გარდა, სექას წევრებს მიეცემათ პრიორიტეტი გამოვიდნენ მოხსენებებით სხვადსხვა საკითხებზე. 

  სექას წევრებს საშუალება ექნებათ განათავსონ სექას  ვებგვერდზე ინფორმაცია თავიანთი აქტიობის და  მათთვის სასურველი სამედიცინო სიახლეების  შესახებ, როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენებზე.   

  სექას წევრები ავტომატურად ხდებიან ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრები, შესაბამისად ისინი –

  კვარტალში ერთხელ მიიღებენ ინფორმაციას ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის და მასში გაწევრიანებული ეროვნული  ასოციაციების  მიერ ჩატარებული და  დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, სპეციალური ინტერესების ჯგუფების  შეხვედრების,  კონფერენციების და  კონგრესების შესახებ. 

  სექას წევრებს საშუალება ექნებათ ონლაინ რეჟიმში ჩაერთონ ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ზოგიერთ ღონისძიებებში. 

  სურვილის შემთხვევაში საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის კონგრსებსა და კონფერენციებში   შეღავათიანი სარეგისტრაციო ფასებით.  

     სექას დაგეგმილი აქვს კვარტალურად ელექტრონული ჟურნალის გამოცემა რომელშიც განთავსებული იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა სამედიცინო სიახლეების შესახებ. ჟურნალი ელ ფოსტაზე დაეგზავნება  სექას წევრებს. ელექტრონულ ჟურნალში შესაძლებელი იქნება   სექას წევრებისთვის   სასურველი ინფორმაციის განთავსება. 

 სექა სისტემატურად ატარებდა და მომავალშიც ჩაატარებს ხელოვანი ექიმების გამოფენებს და პოეზიის საღამოებს. სექას წევრებს საშუალება ექნებათ ჩაებან ამ საინტერესო ღონისძიებეის მოწყობაში, გააკეთონ ხელოვანი ექიმების ნამუშევრების პოპულარიზაცია. მსგავსი ღონისძიებეის ჩატარება შესაძლებელი იქნება რეგიონებშიც. 

 აღნიშნული საღამოები გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა იყოს  საქველმოქმედო- ანუ შესაძლებელი იქნება  ექიმების ნახატების გაყიდვა, ხოლო მიღებული თანხის ნაწილით-  დახმარების გაწევა მათთვის ვინც ამას საჭიროებს.

  და ბოლოს- სექას  წევრების ურთიერთობის მთავარი პრინციპებია- კოლეგიალობა, ურთერთპატივისცემა და  ურთიერთმხარდაჭერა.

  სექას წევრებს საშუალება ექნებათ ონლაინ რეჟიმში ჩაერთონ ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ზოგიერთ ღონისძიებებში. 

  სურვილის შემთხვევაში საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის კონგრსებსა და კონფერენციებში   შეღავათიანი სარეგისტრაციო ფასებით.  

     სექას დაგეგმილი აქვს კვარტალურად ელექტრონული ჟურნალის გამოცემა რომელშიც განთავსებული იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა სამედიცინო სიახლეების შესახებ. ჟურნალი ელ- ფოსტაზე დაეგზავნება  სექას წევრებს. ელექტრონულ ჟურნალში შესაძლებელი იქნება   სექას წევრებისთვის   სასურველი ინფორმაციის განთავსება. 

 სექა სისტემატურად ატარებდა და მომავალშიც ჩაატარებს ხელოვანი ექიმების გამოფენებს და პოეზიის საღამოებს. სექას წევრებს საშუალება ექნებათ ჩაებან ამ საინტერესო ღონისძიებების მოწყობაში, გააკეთონ ხელოვანი ექიმების ნამუშევრების პოპულარიზაცია. მსგავსი ღონისძიებეის ჩატარება შესაძლებელი იქნება რეგიონებშიც. 

 აღნიშნული საღამოები გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა იყოს  საქველმოქმედო- ანუ შესაძლებელი იქნება  ექიმების ნახატების გაყიდვა, ხოლო მიღებული თანხის ნაწილით-  დახმარების გაწევა მათთვის ვინც ამას საჭიროებს.

  და ბოლოს- სექას  წევრების ურთიერთობის მთავარი პრინციპებია- კოლეგიალობა, ურთერთპატივისცემა და  ურთიერთმხარდაჭერა. 

გაწევრიანებისთვის გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

სახელი, გვარი, , დაბადების თარიღი, სამუშაო ადგილი, ტელეფონი ელ ფოსტა.

გთხოვთ ყოველწლიური საწევრო თანხა ჩარიცხეთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე: 

თიბისი ბანკი 

საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

ა/ა GE 63TB06 0000 0360 8000 42/ GE

თბილისის ექიმებისთვის წლიური საწევრო არის 50 ლარი,

რეგიონის ექიმებისთვის – 30 ლარი. 

გაწევრიანების ფორმა