საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ
სექა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა თბილისში 1999 წ ,ი ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორის ა. ხომასურიძის ინიციატივით.

სექა გაწევრიანებულია ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციაში, რომელიც შეიქმნა ნიუ-იორკში 1919 წ და წარმოადგენს მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტის 88 ქვეყნის, ექიმ ქალთა ასოციაციების და ინდივიდუალური წევრების ფედერაციას. http://www.mwia.net

ამჟამად, ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციას აქვს II კატეგორიის საკონსულტაციო სტატუსი გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოში და ოფიციალურ კავშირშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან.

სექაში გაწევრიანებულია მედიცინის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 150-ზე მეტი ექიმი. მათ შორის ბევრია კლინიკების, განყოფილებების ხელმძღვანელები, მედიცინის დოქტორები, პროფესორები; საქართველოში ცნობილი ექიმები.    
სექას აქვს ფილიალები კახეთის რეგიონში და ქუთაისში.

მიზნები
ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის მიზნებიდან გამომდინარე სექას მიზნებია:

  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალების ურთიერთობას და მეგობრობას სხვა ქვეყნების ექიმ ქალებთან, განურჩევლად მათი რასის, რელიგიის და პოლიტიკური შეხედულებებისა.
  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალების საერთაშორისო თანამშრომლობას პრაქტიკული ჯანდაცვის და სამეცნიერო კვლევების სფეროში.
  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალებს პროფესიონალზმის ამაღლებაში, სხვა ქვეყნების კოლეგებთან ცოდნის და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებაში.
  • ჩაატაროს სამეცნიერო, ეპიდემიოლოგიური კვლევები, საგანმანათლებო მუშაობა, სხვა პრაქტიკული ღონისძიებები მოსახლეობის, განსაკუთრებით-ქალთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრების მიზნით.
  • დაეხმაროს პენსიონერ, მარტოხელა, ავადმყოფ ექიმ ქალებს, ახალგაზრდა დედებს, ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში.
  • ხელი შეუწყოს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვარს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში -ქალებსა და მამაკაცებს, გოგონებსა და ვაჟებს შორის.
  • ხელი შეუწყოს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრას სამედიცინო პროფესიაში.