საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია კახეთის რეგიონის ექიმებისთვის თელავში

თვე: ნოემბერი 2023

 2023 წ 23 სექტემბერს, თელავში სექამ ჩაატარა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია კახეთის რეგიონის ექიმებისთვის . კონფერენციაზე საინტერესო მოხსენებებით შინაგანი მედიცინის, კარდიოლოგიის და ნევროლოგიის საკითხებზე, წარდგნენ მ. წვერავა, გ. გოგილაშვილი, ნ. ჟვანია,ზ. კლიმიაშვილი,  ი. ბურდილაძე, ნ ქურიძე, თ. სუხიაშვილი.  კონფერენციის ბოლოს სექას პრეზიდენტმა ნინო ჟვანიამ საპატიო  სიგელით და საჩუქრებით დააჯილდოვა თელავის მუნიციპალიტეტის უხუცესი ექიმი მზია ვაშაკიძე და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის ოჯახის ექიმი ნინო მანჯაფარაშვილი.