|ქართული|   |English|
ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის რეგიონალური კონგრესი
ჩვენს შესახებ
აქტივობა
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციები
განხორციელებული პროექტები
ჰუმანიტარული აქტიობა
ქართველი ექიმების წვლილი კულტურაში
საერთაშორისო კონტაქტები
თანამშრომლობა
სექას წევრები, გაწევრიანება
ახალი ამბები
საკონტაქტო ინფორმაცია
ჩვენს შესახებ
   
 • სექა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა თბილისში 1999 წ ,ი ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორის ა. ხომასურიძის ინიციატივით.
     
 • სექა გაწევრიანებულია ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციაში, რომელიც შეიქმნა ნიუ-იორკში 1919 წ და წარმოადგენს მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტის 88 ქვეყნის, ექიმ ქალთა ასოციაციების და ინდივიდუალური წევრების ფედერაციას. http://www.mwia.net
     
 • ამჟამად, ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციას აქვს II კატეგორიის საკონსულტაციო სტატუსი გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საბჭოში და ოფიციალურ კავშირშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან.
     
 • სექაში გაწევრიანებულია მედიცინის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 50-ზე მეტი ექიმი. მათ შორის ბევრია კლინიკების, განყოფილებების ხელმძღვანელები, მედიცინის დოქტორები, პროფესორები; საქართველოში ცნობილი ექიმები.    
 • სექას აქვს ფილიალები კახეთის რეგიონში და ქუთაისში.

 • მიზნები

  ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის მიზნებიდან გამომდინარე სექას მიზნებია.

  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალების ურთიერთობას და მეგობრობას სხვა ქვეყნების ექიმ ქალებთან, განურჩევლად მათი რასის, რელიგიის და პოლიტიკური შეხედულებებისა.
  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალების საერთაშორისო თანამშრომლობას პრაქტიკული ჯანდაცვის და სამეცნიერო კვლევების სფეროში.
  • ხელი შეუწყოს საქართველოს ექიმი ქალებს პროფესიონალზმის ამაღლებაში, სხვა ქვეყნების კოლეგებთან ცოდნის და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებაში.
  • ჩაატაროს სამეცნიერო, ეპიდემიოლოგიური კვლევები, საგანმანათლებო მუშაობა, სხვა პრაქტიკული ღონისძიებები მოსახლეობის, განსაკუთრებით-ქალთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების და ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრების მიზნით.
  • დაეხმაროს პენსიონერ, მარტოხელა, ავადმყოფ ექიმ ქალებს, ახალგაზრდა დედებს, ჯანმრთელობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში.
  • ხელი შეუწყოს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვარს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში -ქალებსა და მამაკაცებს, გოგონებსა და ვაჟებს შორის.
  • ხელი შეუწყოს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრას სამედიცინო პროფესიაში.