ჩვენს შესახებ
|ქართული|   |English|
ახალი ამბები
ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის რეგიონალური კონგრესი
ჩვენს შესახებ
აქტივობა
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციები
განხორციელებული პროექტები
ჰუმანიტარული აქტიობა
ქართველი ექიმების წვლილი კულტურაში
საერთაშორისო კონტაქტები
თანამშრომლობა
სექას წევრები, გაწევრიანება
საკონტაქტო ინფორმაცია
თანამშრომლობა

  • სექა გაწევრიანებულია საქართველოს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციაში;

  • თანამშრომლობს "Acts Georgia"-სთან;

    სხვადასხვა ფარმაკოლოგიურ კომპანიებთან;

  • გაწევრიანებულია ალიანსში "მომავალი სიღარიბის გარეშე".

  • "საქართველოს ჯანდაცვის პროფესიონალთა ალიანსში თამბაქოს კონტროლისათვის" რომელიც შეიქმნა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივით.

  • სექამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეორე გამოფენა ფორუმში. თბილისი მაისი 2007 წ.

  • სექა მზად არის ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ პირთან და ორგანიზაციასთან.