საერთაშორისო კონტაქტები

სექა თანამშრომლობს ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციასთან; გერმანიის ექიმ ქალთა ასოციაციასთან "Aertztinnenbund".
1999წ სექას 2 წევრი დაესწრო გერმანიის ექიმ ქალთა ასოციაციის XXV სამეცნიერო კონგრეს ქ. ჰისენში.

სექას 12 წევრმა მიიღო მონაწილეობა ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის XXVI კონგრესის მუშაობაში.. კონგრესზე სექას პრეზიდენტი ნ. ჟვანია არჩეულ იქნა ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის ვიცე-პრეზიდენტად და გამგეობის წევრად. ტოკიო აგვისტო 2004წ

სექა-ს 5-მა წევრმა მონაწილეობა მიიღო გერმანიის ექიმ ქალთა ასოციაციის 28 -ე სამეცნიერო კონგრესის მუშოაბაში. ბერლინი. სექტემბერი 2005
სექა-ს ორი წევრი მონაწილეობდა-ექიმ ქალთა ასოციაციის XXVII საერთაშორისო კონგრესის მუშაობაში. ქ.აკრა. განა, აგვისტო 2007წ

სექას 15 წევრი დაესწრო ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის სამხრეთ ევროპის რეგიონალურ კონგრესს ქ. რომში.. ნოემბერში 2007წ. 

სექას პრეზიდენტი ნ. ჟვანია წარმოადგენდა ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური ოფისი 58 სესიაზე. თბილისი სექტემბერი 2008 წ.

სექამ უმასპინძლა ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის გამგეობის სხდომას. თბილისი 18-19 მაისი 2006 წ.სექას მიერ 2006 წელს ქ. თბილისში ჩატარებულ იქნა ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის რეგიონალური კონგრესი "ქალი მუდამ ახალგაზრდა და ჯანმრთელი".
კონგრესის მუშაობაში მონაწილებდნენ ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის გამგეობის წევრები, პრეზიდენტი, ყოფილი და მომავალი პრეზიდენტი; გენერალური მდივანი; რეგიონალური ვიცე პრეზიდენტები, გერმანიის და შვედეთის ექიმ ქალთა ასოციაციების წევრები. სულ ქართველ ექიმებთან ერთად მას დაესწრო 17 სტუმარი მსოფლიოს 9 ქვეყნიდან.