ქართველი ექიმების წვლილი კულტურაში


2000წ ივნისში სექას მიერ ორგანიზირებული იყო საქართველოს ექიმების მხატრული ნამუშევრების გამოფენა, წარმოდგენილი იყო 47 ექიმის ნამუშევრები: ფერწერა; გარფიკა; სკულპქტურა; კერამიკა; გობელენი; ნაქარგები.
გამოფენა ჩატარდა ქ. თბილისში სურათების ეროვნულ გალერეაში,(ცისფერი გალერეა), გაგრძელდა ერთი კვირის განმავლობაში და დათვალიერებულ იქნა დიდი რაოდენობის მნახველების მიერ. გამოფენას ჰქონდა დიდი გამოხმაურება პრესაში და ტელევიზიაში. სექას მიერ გამოცემული იყო ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრების კატალოგი.


2004 წლის მაისში სექამ ჩაატარა ქართველის ექიმების პოეზიის საღამო და გაზეთ "ლიტერატურულ საქართველოში" გამოაქვეყნა ქართველი ექიმების ლექსები.
საღამო ჩატარდა საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების დარბაზში. ქართველ ექიმებთან ერთად მას დაესწრნენ მწერლები და პოეტები, რომლებმაც დიდი შეფასება მისცეს ქართველი ექიმების შემოქმედებას.